Tietosuoja

Rekisteröityminen


Tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessä asiakas antaa suostumuksensa sille, että Clusestore.fi rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä.

Yksityisyys ja tietosuoja

Clusestore.fi:n asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia. Niitä ei luovuteta mihinkään, paitsi ko. asiakkaalle hänen pyynnöstään, tai viranomaisille lainvoimaisella vaatimuksella.

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä Clusestore.fi

2. Rekisteriasioita hoitava info@clusestore.fi

3. Rekisterin nimi Clusestore.fi asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella Clusestore.fi:n asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisteriin kerätään asiakkaiden yhteystiedot, sekä ostokäyttäytymistietoja. Rekisterin tietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

5. Rekisterin tietosisältö Asiakkaan yhteystiedot: sukunimi, etunimet, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan ostokerrat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteröityessä asiakkaan antamat tiedot. Verkkokauppaohjelmiston tallentamat tilaukset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta/siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet Clusestore.fi noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.